Okul Öncesi

Okul Öncesi, Bilge Alp Koleji için ilkokula öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı olmaktan çok daha fazlasını ifade eder. İlk Yıllar Programı 4 yaştan 4. sınıfa kadar olan eğitimi bütünsel olarak yapılandırıyor. İlk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.