Kültür ve Edebiyat Kulübü

Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur.

Gelişmiş ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin % 60’ ını bu yolu kullanarak edinmişlerdir. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır.

1) Öğrencilerimizin, milli kültürümüzü, diğer kültürleri geniş ölçüde araştırmalarına ve incelemelerine imkânlar hazırlamak ve bu yolda rehberlik etmek;

2) Öğrencilerimize kitap sevgisini, kitap okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak; kitaplıklardan ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek

3) Öğrencilerimizi farklı kitaplarla tanıştırarak edebi eserlere estetik açıdan bakmalarını sağlamak;

4) Sınıf kitaplıklarının oluşmasını, düzenlenmesini ve yararlandırma işlemlerini yürütmek;

5) Okul genelinde yaşam boyu öğrenme anlayışını yaygınlaştırmak;