Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü

[wptab name=’GENEL BİLGİ’]Bilim, gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimidir. Bilimin ortaya koyduğu bilgiler, yapılan yeni çalışmalarla desteklenip olgunlaştırılabilir.

Gerek bireysel gerek toplumsal sorunlara akılcı ve mantıksal çözümler getirebilmenin yolu, bilimsel düşünme ve bilimsel uygulamalardan geçer. Bu nedenle; insanlardaki bilimsel düşünce eksikliği, sorunların çözümsüz kalmasına ve giderek artmasına neden olabilir.  [/wptab]

[wptab name=’KULÜBÜN AMAÇLARI’]
1) Öğrencilerimize fen sevgisini kazandırmak,

2) Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma ve merak duygusunu geliştirmek,

3) Olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek,

4) Fen bilimlerinin korkulacak dersler olmadıklarını; hayatımızın bir parçası olduğunu ve doğadaki tüm olayların matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek,

[/wptab]

[end_wptabset]