Türkçe dersi proje ödevi sunumları

Öğrencilerimiz; Türkçe dersinde proje ödevlerinin sunumlarını yaptılar.