Öğrencilerimizin Kardeş Okulumuza İthafen Kaleme Aldıkları Mektuplar

page

Öğrencilerimizin kardeş okulumuz Yozgat Aydıncık Dereçiftlik Köyü Ortaokulu’muza ithafen yazdıkları mektuplar…