Vizyonumuz

İnsanı ayakta tutan bilgiyi en önemli değer olarak benimseyen Bilge Alp Ortaokulu, öğretim sürecinde öğrencinin aktif katılımını sağlayıp modern öğretim yöntem ve teknikleriyle bireysel gelişimi üst seviyede gerçekleştiren, toplumun milli ve manevi değerlerine saygı gösteren, beşikten mezara kadar öğrenme ilkesini benimseyen öğrenciler yetiştirerek eğitim – öğretim alanında ülkemizin en saygın okulu olmayı hedeflemiştir.