Kodlama Eğitimi


Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri
tetikleyen Kodlama Eğitimi günümüz stratejik derslerindendir. Ezber, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21 üzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için öğrencilerimize ana sınıfından itibaren kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlanmaktayız. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanarak, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme, problem çözebilmeleri kolaylaşacaktır.