Yabancı Dil Zümresi

 g  g
GÜLŞAH ATAK ESRA AKTÜRK
 g
 HACER KAHRİMAN ZERRİN ÖZEL