Sosyal Bilgiler Eğitimi

sosyalGelişmiş ülkelerde sosyal bilimlere verilen önem daha fazla iken gelişmekte olan ülkeler henüz bu derslerin önemini kavrayamamışlardır. Toplumu, toplumsal olayları değişik açılardan, bilimsel olarak inceleyen sosyal bilimler insanın da olaylara eleştirel bakmasını sağlamaktadır. Bu da toplumunu tanıyan, etrafındaki olaylara kayıtsız kalmayan bireyler yetişmesini sağlar.

Eğitim kurumlarında, müfredat değişiklikleriyle günümüzde değişen ve gelişen toplumlara ayak uydurulmaya çalışılmaktadır. Bu değişiklikler sosyal bilgiler dersinde de yapılmıştır. Eklenilen yeni konularla sosyal bilgiler dersine de yeni bir perspektif getirilmiştir. Ancak bu değişiklikler yeterli değil. Nedeni sadece konu eklenerek oluşturulacak değişiklikler öğrencilerin tek başına başarısını artıramaz. Sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili de değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Görsel materyaller kullanılarak öğretilecek konunun daha kalıcı ve eğlenceli hale gelmesi sağlanabilir.

Öğrencilerin pek çoğu sosyal bilgiler dersinin zor olduğunu düşünür. Ancak günlük hayattan verilecek örnekler, harita kullanımı, resimlerden destek alma ve slaytlarla ders anlatımı dersin daha zevkli ve öğretici olmasını sağlar. Sosyal bilgiler dersindeki en önemli nokta sadece konuyu sözel olarak anlatmak değil, onu görsel hale de getirmektir.