Fen Bilimleri Eğitimi

fenbilimleriFen Bilimleri öğrenimi, öğrencinin günlük hayatta karşılaştığı olayların fen bilimleri kuralları ile nasıl açıklandığını ya da açıklanabileceğini öğrenmesidir. Bu alayların açıklanması sırasında öğrencinin olayı soyut bir yapıdan somut bir yapıya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, fen bilimleri dersini ne kadar öğrendiğinin ispatı olmaktadır.

Öğrenci fen bilimleri dersindeki kural ve kavramları neden öğrendiğini, nerede kullanacağını, kendi hedeflerinin gerçekleştirilmesi sırasında bu kavram ve kurallara ne kadar ihtiyaç duyacağını bilmesi fen bilimleri dersine olan ilgisini artıracaktır. Bu mantıkla yola çıkıldığında öğrencilerin fen bilimleri dersine çalışırken hangi yöntem ile çalışmaları gerektiği konusunda daha kararlı ve daha bilinçli olmalarına yardımcı olacaktır.

Öğrenciler fen bilimleri dersine çalışırken, öncelikle fen bilimleri dersi ile ilgili sahip oldukları önyargıların ne kadar gerçeği yansıttığını masaya yatırmaları, fen bilimleri dersi konusunda kendilerine olan güvensizliklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

hosteslik kursu eryaman diş lida